O KAMPANII "CZADOWE DOMY" HONEYWELL

Kampania społeczna „Czadowe Domy” skierowana jest do osób powyżej 25 roku życia zamieszkujących domy i mieszkania wykorzystujące jako źródła ogrzewania: drewno, olej opałowy, gaz ziemny lub benzynę. Ma uświadomić społeczeństwu czym jest tlenek węgla, jak powstaje, jak można zapobiec zatruciu oraz w jaki sposób radzić sobie w przypadku identyfikacji pierwszych objawów zatrucia.

Intrygująca nazwa – „Czadowe Domy” – ma przyciągać uwagę do poważnego zagrożenia, jakim jest ulatniający się tlenek węgla. Czadowe domy mogą bowiem być rozumiane w dwojaki sposób: jako domy piękne i bezpieczne lub jako domy zaczadzone, w których ulatniający się czad stanowi zagrożenie dla ich mieszkańców. Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu powszechności problemu, jakim są szczelnie zamknięte domy i mieszkania oraz nieserwisowane systemy grzewcze będące najczęściej przyczyną zaczadzenia.

Przyczyną, dla której rozpoczęliśmy kampanię w 2014 roku były badania przeprowadzone wraz z ARC Rynek i Opinia, które wykazały bardzo niski poziom wiedzy Polaków na temat zagrożenia wiążącego się z tlenkiem węgla oraz sposobu postępowania w przypadku zatrucia czadem.

Ponadto, według szacunków Straży Pożarnej każdego roku w Polsce odnotowuje się kilka tysięcy zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla, w wyniku których zostaje poszkodowanych około 2000 osób, zaś około 100 osób umiera. W związku z powyższym kampania „Czadowe Domy” została objęta merytorycznym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza. A ekspertem kampanii został st. brygadier, rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Paweł Frątczak, którego możemy wysłuchać TUTAJ.

Pierwsza odsłona kampanii z 2014 roku zyskała poparcie znanej fotografki Lidii Popiel, która na potrzeby akcji wykonała unikalną sesję zdjęciową. Fotografie wykonane w nowoczesnych wnętrzach ukazują zastraszające skutki zaczadzenia oraz że na zatrucie tlenkiem węgla jesteśmy narażeni także w pięknych wnętrzach oraz w każdym momencie dnia i nocy, z czego większość z nas nie zdaje sobie sprawy. Sesję można obejrzeć TUTAJ.

Druga odsłona kampanii „Czadowe domy” objęła obszar całej Polski, docierając do społeczeństwa za pomocą mediów ogólnopolskich, w tym mediów elektronicznych oraz drukowanych. Badanie „Honeywell Safety Index” przeprowadzone wraz z ARC Rynek i Opinia w 2015 roku pokazało, że wiedza Polaków – mimo 9% deklaracji, że słyszeli o kampanii „Czadowe Domy” – nie uległa poprawie. Tym razem do współpracy zaprosiliśmy aktora Piotra Fronczewskiego, który został ambasadorem kampanii oraz użyczył swojego głosu w spocie telewizyjnym i radiowym. Powstały dwie wersje spotu z pozytywnym i negatywnym zakończeniem. Pierwszy pokazuje, co się stanie, gdy mamy zamontowany detektor tlenku węgla (można go obejrzeć TUTAJ), druga wersja ukazuje tę samą sytuację, różnica polega na tym, że nie mamy detektora (spot można obejrzeć TUTAJ).

„Praca przy sesji zdjęciowej poruszającej tak ważny problem jest podwójnie gloryfikująca. Po pierwsze udało nam się zrobić wspaniałe zdjęcia. Po drugie mam nadzieję, że dzięki kampanii ilość zatruć tlenkiem węgla w kolejnych latach będzie spadać i będę mogła cieszyć się, że uczestniczyłam w tak dobrym przedsięwzięciu.”
Lidia Popiel, fotografka

„Z punktu widzenia interesu społecznego, ale przede wszystkim bezpieczeństwa ludzi to jest kampania objaśniająca, co w niej najważniejsze. Zaczadzenie może się przytrafić w raju, w pięknym, zamożnym, supernowoczesnym domu. Po względem edukacyjnym jest to kampania niezwykle istotna i ważna.”
Piotr Fronczewski, aktor

Kampania „Czadowe Domy” Honeywell obejmuje Polskę oraz Czechy, Rumunię, Słowację i Węgry.
Mamy nadzieję, że kampania doprowadzi do spadku zatruć tlenkiem węgla. Razem uratujmy życia!

Top