Detektory dymu x-seria

Stosowanie detektorów dymu i czadu to zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika

Slider

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z DYMEM

piktogram_zagrozenie_dym

Wdychanie dymu

 

 

Niebezpieczeństwa związane z dymem

Dym jest aerozolem zbudowanym z licznych lotnych cząsteczek stałych i ciekłych oraz gazów. Podczas typowego pożaru domu wytwarzane są setki substancji chemicznych. Ich ilość zależy od temperatury, rodzaju spalanych materiałów i dostępu tlenu.
Dym jest szkodliwy dla człowieka powodując: urazy cieplne, zatrucia toksynami, podrażnienia płuc wywołane tlenkiem węgla (czadem, który jest wytwarzany przy niepełnym spalaniu) oraz innymi związkami chemicznymi jak cyjanowodór i fosgen. Dwutlenek węgla, będący jednym z głównych produktów spalania, może powodować również uduszenie.
Wdychanie dymu powoduje natychmiastowe działania niepożądane: podrażnienia oczu, nosa i gardła oraz trudne do opanowania napady kaszlu i nudności. Wdychanie dymu zabija w ciągu kilku minut – w krótkim czasie upośledza wzrok powodując dezorientację i uniemożliwiając ucieczkę z niebezpiecznego miejsca. W przypadku utraty przytomności dochodzi do natychmiastowej śmierci. Kolejnymi skutkami narażenia się na dym mogą być długotrwałe uszkodzenia układu oddechowego i nerwowego.

 


 

Kto jest zagrożony wdychaniem dymu?

infografika_1
Każda osoba lub zwierzę zamieszkujące dom jest w grupie ryzyka.
Każdy człowiek i każde zwierzę jest w niebezpieczeństwie – szczególnie w nocy, kiedy zmysł węchu jest mniej czujny i niezdolny do rozpoznania zagrożenia. Szczególnie podatne na toksyczne i duszące działanie dymu, ze względu na małą masę ciała, są dzieci i zwierzęta domowe. Dzieci znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka również dlatego, że nie reagują dostatecznie szybko na niebezpieczeństwa związane z ogniem.
 


 

Skąd bierze się dym w pożarze domu?

infografika_2

Dym uszkadza ciało człowieka na wiele sposobów powodując: urazy cieplne, zatrucia toksynami, podrażnienia płuc wywołane tlenkiem węgla (który jest wytwarzany kiedy występuje za mało tlenu, aby mógł uformować się dwutlenek węgla) oraz innymi związkami chemicznymi, jak cyjanowodór i fosgen. Dwutlenek węgla, będący jednym z głównych produktów spalania, może powodować również uduszenie.

Top